Emocjonalne BHP
WydarzeniaRaportyDla firmDla szkołyO platformieBaza wiedzyBadanieKontakt

Publikacje warte poznania

Wiarygodne źródła informacji na temat zdrowia psychicznego

Twój psychologiczny autoportret: Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak?

John M. Oldham, Lois B. Morris

Jest to jedna z najwartościowszych i najbardziej pomocnych książek psychologicznych, pozwalająca na sporządzenie własnego psychologicznego autoportretu, uchwycenie unikalnego profilu swoich cech, skłonności i nawyków. Osoba, która zgłębi zawarte w niej wiadomości i samodzielnie lub z pomocą specjalisty podejmie dostosowany do siebie program treningu, osiągnie sukces w miłości i w pracy, a jeśli ma problemy, znajdzie klucz do ich rozwiązania. Tym kluczem jest zrozumienie własnego charakteru i schematów myślenia, a także uczuć i postępowania innych ludzi, co umożliwi twórcze dostosowanie się do nich z uwzględnieniem stylu swojej osobowości.

Zobacz książkę na Lubimy Czytać

Raport: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016–2020

Opracowanie: Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego został przyjęty przez Radę Ministrów 28 grudnia 2010 r. Stały wzrost liczby osób leczonych w Polsce z powodu zaburzeń psychicznych oraz prognozy przewidujące utrzymanie się tego wzrostu w przyszłości były podstawą do opracowania koncepcji programu. Jego głównym celem była poprawa efektywności i organizacji obecnego systemu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności wyrównanie dostępu do różnych form opieki psychiatrycznej i poszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentów, która obecnie jest w większości ograniczona do poradni bądź poradni i oddziału psychiatrycznego, zlokalizowanego najczęściej w szpitalu psychiatrycznym. Innymi aspektami zawartymi w programie były promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych, zapewnienie chorym dostępu do kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej oraz do innych form pomocy oraz rozwój badań naukowych.

Pobierz raport

Porozmawiajmy

Masz pytania? Śmiało skontaktuj się z nami!

Fundacja GrowSPACE
Operator programu Emocjonalne BHP
ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

+48 698 691 989

Copyright 2023 © Fundacja GrowSPACE

Created with by devticon