Emocjonalne BHP
RaportyDla firmDla szkołyO platformieBaza wiedzyBadanieKontakt

Reprezentujesz pracodawcę, który rozumie potrzebę troski o zdrowie psychiczne?

Wspólnie możemy wypracować i wdrożyć najlepszą strategię promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy dla twojej firmy! Dopadł Cię kryzys — Też pomożemy!

O Programie

Naszym celem jest stworzenie ogólnopolskiej platformy wsparcia dla pracowników dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w zakresie funkcjonowania w miejscu pracy oraz usystematyzowanie wiedzy i ciągła aktualizacja programów edukacyjnych dla pracodawców, aby wiedzieli, jak wspierać i nie wykluczać osób z niepełnosprawnościami mentalnymi.

Naszym celem jest szerzenie najlepszych wzorców oraz przekładanie najaktualniejszej literatury fachowej i specjalistycznych raportów na język codziennej praktyki w domach, urzędach, szkołach i miejscach pracy.

Pomagamy zrozumieć…

W jaki sposób pracodawcy mogą lepiej wspierać wszystkie osoby obecnie zatrudnione, w tym osoby cierpiące na choroby psychiczne lub osoby o pogorszonym samopoczucie, aby pozostały aktywne zawodowo i mogły rozwijać się dzięki pracy?

Wielu pracodawców już tworzy zdrowe, sprzyjające włączeniu społecznemu miejsca pracy, ale należy zrobić więcej, aby pracodawcy zapewniali wsparcie potrzebne pracownikom z zaburzeniami psychicznymi. Pomagamy dzielić się dobrymi praktykami!

Najbardziej efektywny program promowania zdrowia psychicznego łączy w sobie elementy ograniczania ryzyka zachorowania przy jednoczesnym promowaniu zdrowia. Trzy kluczowe składniki to: prewencja + promocja + zdrowia.

Poradnik

  • Jak pracodowaca może dbać o zdrowie psychiczne pracowników?
  • Czym jest zintegrowany model troski o zdrowie psychiczne?
  • Dlaczego powinniśmy o tym mówić?
  • Dlaczego boimy się osób z zaburzeniami psychicznymi?
  • Czy trzeba obawiać się kryzysów długotrwałych?
  • Dlaczego inkluzywność względem osób w kryzysie jest ważna?
  • Jaki wspierać pracowników?
  • Jak fundacja wspiera Firmy?
Pobierz poradnik

Porozmawiajmy

Masz pytania? Śmiało skontaktuj się z nami!

Emocjonalne BHP,
ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa

+48 884 132 493

Copyright 2022 © Emocjonelne BHP

Created with by devticon